Новини

СЮЗО провежда информационна кампания „Да използваме енергията разумно”

 

Сдружение на Югозападните общини в партньорство с Центъра за развитие на Югоизточния планов  

район на Македония изпълнява проект "Към бъдещето – Изследване потенциала и възможностите за  

използване на възобновяеми енергийни източници”.  

 

Главната цел на проекта е подобряване качеството на живот на жителите на трансграничния регион чрез  

повишаване на енергийната ефективност в региона и използване на екологични ресурси.  

В рамките на проекта ще се популяризира концепцията за енергийна ефективност чрез провеждане на  

информационна кампания за повишаване на обществената информираност за това, как да пестим  

енергия в ежедневната си дейност.

 

Нашите съвети: 

За отоплението: 

• Намалете температурата на термостата за отопление когато си лягате или отсъствате от дома. 

• Използвайте таймери за включване в момент, когато електричеството е най-евтино и сензори за  

светлина, които се включват само когато човек е в стаята. 

• Затворете вратите, прозорците и навсякъде поставете гумени уплътнения за изолация. Разходите за тях  

ще се компенсират още с първата сметка за ток; 

• Свалете щорите или пуснете завесите за да задържите топлината през нощта, а отворете през деня, за  

да се възползвате от слънчевата топлина. 

• Отоплявайте само помещенията, в които живеете. 

• Инвестирайте в по-качествена дограма. 

• Изолирайте стените – така ще спестите 30% от необходимата за отопление енергия. 

• Посадете дървета около къщата. Те предпазват от прегряване през лятото или от студените ветрове  

през зимата.

 

За осветлението: 

• Изключете осветлението на второстепенните помещения. 

• Използвайте крушки с различна сила за различни нужди. 

• Използвайте крушки с икономичен разход (мини-флуоресцентни, електро-луминесцентни), защото  

харчат 3 до 4 пъти по-малко, а животът им е до 15 пъти по-дълъг от обикновените. 

• За външното осветление използвате фотоклетки, които се включват само когато се появи някой.

 

Използване на домакински електроуреди

 

Готварската печка:

 

• Използвайте тенджера под налягане, защото тя значително намалява времето за готвене. Тя пести  

енергия, време, пари и по-добре запазва хранителните вещества в приготвените ястия. 

• Поставете капака на съда, в който готвите, защото по този начин се намалява необходимото време и  

енергия за готвене и се запазва вкуса на храната.

 • Използвайте тази зона на термо плота, която е със същия размер или по-малка от съда за готвене. 

• Използвайте всички нива на фурната, за да подготвите повече ястия наведнъж. По този начин  

спестявате време, ток и пари.

 

• Не отваряйте фурната, докато готвите, защото се охлажда и излишно удължавате необходимото време  

за приготвяне на храната. Използвайте контролната лампа на фурната..

 

Хладилника: 

• Не поставяйте топли ястия в хладилника. 

• Не отваряйте твърде често. 

• Почиствайте хладилника от лед и ако е необходимо, сменете уплътнението на вратата. 

• Проверете термостата: хладилникът работи ефективно, ако температурата е настроена между 3-та и 5- 

та степен, по-ниската степен само води до по-голям разход на енергия. 

• Изтрийте водните капки от бутилките и съдовете преди да ги сложите в хладилника. 

• Не поставяйте хладилника пред радиатор, печка или друг източник на топлина, тъй като на хладилника  

ще му е необходимо много повече време, за да постигне желаното охлаждане.

 

Съдомиялата:

 • Съдомиялната консумира по-малко енергия от ръчното измиване с топла вода от бойлера. 

2  

• Съдомиялната изразходва повече енергия за сушене, отколкото за измиване на съдовете.

 

Бойлера: 

• Не използвайте вода от проточен бойлер, защото той консумира повече енергия. 

• Най-малко котлен камък се събира на нагревателя на бойлера, ако той е настроен на 60 градуса. 

• На всеки 18 месеца почистете котления камък от нагревателя. 

• За едно къпане във вана се консумира топла вода като за три къпания с душ. 

• Изключете бойлера когато ще онсъствате от вкъщи за по-дълго от един ден.

 

Пералнята:

 

• Програмите с по-висок градус изискват по-голяма консумация на енергия.  

• Включвайте само когато е пълна. 

• Използвайте кратки програми за пране.

 • Не поставяйте твърде много перилни препарати, защото това затруднява прането и изисква  

допълнително изплакване.

 

Ютията:

 

• Преди гладене сортирайте прането според температурата, която е необходима за определен вид дрехи. 

• Прането преди гладене не трябва да бъде нито прекалено мокро, нито прекалено сухо, защото тогава  

гладенето продължава доста по-дълго.

 • Първо гладете тези дрехи, които изискват по-ниска температура. 

• Накрая изключете ютията и довършете гладенето. 

Телевизорите, компютрите, мобилните устройства: 

• Изключвайте чрез основния бутон за тази цел, а не с дистанционното управление.. 

• Когато свети червена светлина при старт бутона, това значи, че уредът продължава да консумира  

енергия.

 

• Изключете телевизора, когато не гледате и компютъра, когато не го ползвате. 

• Изключете зарядните от контакта, когато към тях няма закачени устройства.

Детски фестивал „Силата на слънцето” се проведе в гр. Струмица по проект SP-Future

На 10 май, на площад „Гоце Делчев” в гр. Струмица, Македония, Сдружение на Югозападните общини и Центъра за развитие на Югоизточния планов регион на Македония проведоха трансграничен детски фестивал „Силата на слънцето”.

Над 200 деца от общините Петрич и Струмица се забавляваха и учиха заедно.

Обединяваха ги темите за опазването на околната среда и използването на възобновяема енергия.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участниците направиха демонстрация на своите знания за слънцето и останалите възобновяеми енергийни източници във викторини, състезания и много игри. Представиха произведени от тях продукти за бита и карнавални костюми, направени от отпадъчни материали, пяха, танцуваха и се забавляваха.

В гр. Благоевград се проведе осмата по ред работна среща на екипа по проект „Ефективно използване на слънчевата енергия за по-добро бъдеще – SP-FUTURE”

На 10 юли 2014 г., в офисът на Сдружение на Югозападните общини, гр. Благоевград, Република България, се проведе осмата по ред работна среща на екипа по проект „Ефективно използване на слънчевата енергия за по-добро бъдеще – SP-FUTURE”.

Целите на срещата бяха:

  • Да се направи преглед и оценка на изпълнението на проекта;
  • Да се обсъдят финалните доклади, финалните плащания и трансферите между партньорите;
  • Да се подготви доклад за напредъка по проекта за последния отчетен период.

 

Участие в срещата взеха осем представители на екипа и партньорските организации – ръководител, координатор, счетоводител и др. Съответно трима представители на Центъра за развитие на Югоизточния планов регион, като водеща организация по проекта и представители на партньорите по проекта - Сдружение на Югозападните общини, община Петрич и община Струмица.

 

СЮЗО проведе второ обучение за използване на възобновяеми енергийни източници от общините

Сдружение на Югозападните общини проведе второ по ред обучение по проект "Към бъдещето" –  

Изследване потенциала и възможностите за използване на възобновяеми енергийни източници в  

трансграничния регион”, съфинансиран от ЕС чрез ИПП Програмата за трансгранично сътрудничество  

България – Македония.

 

Проектът цели подобряване качеството на живот на жителите на трансграничния регион между  

България и Македония чрез повишаване на енергийната ефективност в региона и използването на  

екологични ресурси. Част от основните дейности по проекта е провеждане на поредица от обучения и  

кръгли маси в региона за запознаване с концепцията за енергийна ефективност чрез използване на  

възобновяеми енергийни източници. 

 

Програмата на второто обучение включваше следните основни теми: слънчева енергия - преглед на  

потенциала в целевия транграничен регион и технологии за използването й; енергия от вятъра; хидроенергия;  

технически - икономически анализ на ВЕИ и възможностите за тяхното финансиране; публично-частните  

партньорства в областта на ВЕИ; реализирани проекти в ЕС, приложими в трансграничния регион. 

По време на дискусията, участниците коментираха настоящата ситуация с ВЕИ потенциала и  

степента на използване в целевия регион