Представяне на партньорите

Представяне на партньорите

Сдружението на Югозападните общини е юридическо лице с нестопанска цел на общините от Югозападна България и е регистрирано на 29.09.2000 г. Целите на Сдружението са да защитава и представлява общите интереси на общините – членове; да координира действията на членовете за решаване на местни проблеми и за развитие на местното самоуправление; да осигурява качествени и разнообразни услуги за членовете и да насърчава участието на гражданите в местната власт. Дейностите, които Сдружението постоянно осъществява са следните: осъществява контакти с институции на различни нива в защита правата на членовете; осъществява контакти с неправителствени организации като представлява общите интереси на членовете; обслужва информационно своите членове; провежда обучения, работни срещи, форуми, конференции и др. публични събития по актуални теми; издава и разпространява печатни материали с актуална за общините информация; разработва и участва в изпълнението на проекти и програми с междуобщинско и регионално значение; предоставя консултантска, експертна и техническа помощ на общините – членове и др. Органите на управление на Сдружението са Общо събрание, в което чрез своите делегати са представени всички общини – членове; Управителен съвет, състоящ се от седем члена, от които Председател и Заместник председател; Контрольор, Заместник контрольор и изпълнителен персонал. Членове на Сдружението на Югозападните общини са 25 общини Банско, Белица, Благоевград, Бобошево, Гърмен, Горна Малина, Гоце Делчев, Долна баня, Драгоман, Елин Пелин, Ихтиман, Кочериново, Костинброд, Кресна, Петрич, Разлог, Рила, Сандански, Сатовча, Своге, Симитли, Сливница, Струмяни, Трекляно, Хаджидимово. СЮЗО е осъществило контакти и е изградило мрежа от подръжници и партньори на територията на страната и извън нея. Основни партньори са Фондация за реформа в местното самоуправление, НСОРБ, всички регионални асоциации на общини и професионални асоциации на общински служители, агенции за икономическо развитие, търговско – промишлени палати и много други. Офисите на Сдружението се намират в гр. Благоевград 2700, ул. “Тодор Александров” 23, ет. 3, офис 32 и в гр. Сливница, пл. "Съединение" №1, телефон 073/ 88 22 75, факс 073/ 88 26 81, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., www.aswm.net

 

 

СТРУМИЦА

Струмица е община, разположена в югозападната част на Република Македония с център град Струмица.

Общината обхваща селищата в Струмишкото поле по средното течение на река Струмица и има площ от 321,89 km2. На изток общината граничи с Община Босилово, на запад с Община Конче, на север с Община Василево, на югоизток с Община Ново село, а на югозапад с Община Валандово. В общината освен град Струмица влизат още 24 села с общо 54 676 жители и гъстота на населението от 170,07 жители на km2. Кмет на общината е Зоран Заев.

снимки - wikimedia 

 

 

ПЕТРИЧ

Община Петрич заема най-югозападната част на България и граничи с Гърция и Македония. Обхваща Петричката котловина, българските части на планините Беласица и Огражден и част от южен Пирин (обща площ 650 кв.км).

 

Община Петрич е активно балканско и европейско кръстовище между две морета - отстои на 90 км от Солунското пристанище на Бяло море, където България има неутрален сектор за търговски обмен по Средиземно море, и на 380 км от пристанището Вльора в Албания на Адриатическо море.

Общината има 55 населени места с общо население 54 006 жители (01.02.11 г.) . Кмет на община Петрич е Димитър Бръчков.

снимки - wikimedia 

 

 

Центар за развој на Југоисточниот плански регион  е еден од осумте центри во Република Македонија формиран според Законот за рамномерен регионален развој, опфаќа 10 општини од регионот, се простира на територија од 2835 км2, со население од 171 416 жители.

Планирањето на регионалниот развој во Југоисточниот плански регион претставува еден од основните чекори кон исполнувањето на мисијата на регионалниот центар за развој, а во исто време и започнување на процесот на регионалниот развој кој претставува процес на идентификување, поттикнување, управување и искористување на развојните потенцијали на Југоисточниот плански регион.

Политиката на регионалниот развој на Југоисточниот регион е систем на цели, инструменти и мерки насочени кон намалување на регионалниот диспаритет и остварување на рамномерен и одржлив регионален развој, зголемување на конкурентноста на планските региони преку јакнење на нивниот иновациски капацитет, оптимално користење и валоризирање на природното богатство, човечкиот капитал и економските особености на различните региони, зачувување и развивање на посебниот идентитет на планските региони, како и нивна афирмација и развој, ревитализација на селата и развој на подрачјата со специфични развојни потреби, поддршка на меѓуопштинската и прекуграничната соработка на единиците на локалната самоуправа во функција на поттикнување рамномерен регионален развој и подигнување на квалитетот на живот на сите граѓани во регионот.