Събития

Детски фестивал „Силата на слънцето” се проведе в гр. Струмица по проект SP-Future

На 10 май, на площад „Гоце Делчев” в гр. Струмица, Македония, Сдружение на Югозападните общини и Центъра за развитие на Югоизточния планов регион на Македония проведоха трансграничен детски фестивал „Силата на слънцето”. 

Над 200 деца от общините Петрич и Струмица се забавляваха и учиха заедно.

Обединяваха ги темите за опазването на околната среда и използването на възобновяема енергия.

Участниците направиха демонстрация на своите знания за слънцето и останалите възобновяеми енергийни източници във викторини, състезания и много игри. Представиха произведени от тях продукти за бита и карнавални костюми, направени от отпадъчни материали, пяха, танцуваха и се забавляваха.

6 февруари 2014 Откриване на фотоволтаична централа в СОУ „Антон Попов”, гр. Петрич

На 6 февруари 2014 г. в СОУ «Антон Попов», гр. Петрич, кметът на общината инж. Вельо Илиев и Председателят на Управителния съвет на Сдружение на Югозападните общини г-н Атанас Стоянов откриха фотоволтаична инсталация, изградена по проект „Ефективно използване на слънчевата енергия за по-добро бъдеще – SP-FUTURE”. 

На откриването присъстваха представители на партньорите по проекта – Сдружение на Югозападните общини, Община Петрич, Център за развитие на Югоизточния планов регион на Македония, община Струмица, учители и ученици от СОУ «Антон Попов». 

Фотоволтаичната централа е с обща мощност от 30 KW и е поставена на покривната конструкция на училището. Тя ще осигуряват енергия за отопление на плувния басейн, което значително ще намали разхода за електроенергия.  

По проекта предстои разпространение сред общинските училища в региона на Наръчник за учители „Енергийната ефективност в училище – образование за по-добро бъдеще”, в който са включени примери за провеждане на извънкласни интерактивни образователни модули на тема пестеливо потребление на енергия.  

Ще бъде проведен и двудневен трансграничен фестивал „Силата на слънцето”, в който ще вземат участие над 200 деца от двете пилотни училища. Програмата на фестивала предвижда разнообразни образователни игри и състезания, обединени от общата тема за използване на възобновяемата енергия.

27 юни 2013 Второ практическо обучение на трансгранична мрежа от учители

Второ практическо обучение на трансгранична мрежа от учители по проект „Ефективно използване на слънчевата енергия за по-добро бъдеще – SP-FUTURE”

В периода 24 - 27 юни 2013 г. в заседателната зала на х-л „Свети Никола”, гр. Сандански, СЮЗО проведе второ практическо обучение на трансгранична мрежа от учители по проект „Ефективно използване на слънчевата енергия за по-добро бъдеще – SP-FUTURE”. 

На обучението присъстваха членове на трансграничната мрежа от учители – представители на училищата „Антон Попов” , гр. Петрич, България и „Сандо Масев”, гр. Струмица, Македония. 

Те изготвиха Наръчник за учители, който да подпомага представянето на теми, свързани с околната среда в основния курс на общинските училища и разработиха различни интерпретативни модели за екологично образование. 

Част от програмата бе и ппосещение на Дирекция на Природен парк „Беласица” и представяне на успешни проекти, свързани с енергийната ефективност и примери за природна интерпретация на природни обекти по маршрут „Животът на кестена”.

Първо обучение за учителите от трансграничния регион на тема: "Енергийна ефективност"

На 19-21 април в хотел "Сириус" се проведе първото обучение за учителите от трансграничния регион на тема: "Енергийна ефективност". Това обучение е част от меките мерки в рамките на изпълнението на проекта "Ефективно използване на слънчевата енергия за по-добро бъдеще-SP-FUTURE". 

  На обучението присъстваха петима учители от всяко училище: "Сандо Масев", Струмица и "Антон Попов", Петрич, и преподаватели от двете страни на трансграничния регион, като обучението се фокусира върху следните теми: екологията, замърсяването на околната среда, използване на възобновяеми ресурси и устойчивост и разработването на инструменти за интерактивни образователни семинари с ученици от двете училища. 

Основни дейности по проекта са: полагане на фотоволтаични панели на покривите на основните училища "Сандо Масев" в Струмица и "Антон Попов" в Петрич, както и разработване на мрежа от учители и разработване на Ръководство за учители. 

Второто обучение за учителите ще се проведе през юни в Петрич, България, където е планирано учебно посещение до сградите, оборудвани с нови технологии за използване на възобновяеми енергийни източници. Учителите също трябва да се подготвят с Наръчника за учители, които ще включва план за уроци за околната среда в началните училища.  

За да се повиши обществената информираност за спестяване на електроенергия в началните училища, са предвидени много дейности. Повече от 200 ученици от трансграничния регион ще вземат активно участие в интерактивни образователни семинари. Най-добрите ученици ще бъдат поканени да участват в теста SunPower по време на фестивала, който ще се проведе през май 2014 г. в Струмица.